0403677187 - Yamba BBQ Boat Hire, Yamba Marina, 3 Yamba Road Yamba NSW 2464 yambabbqboathire@bigpond.com

Rates

12 Person Pontoon Boat with Toilet & BBQ

$360 Full Day Hire
8 AM to 4 PM

$270 Half Day Hire
8 AM to 12 PM
1 PM to 5 PM

8 Person Pontoon Boat with Toilet & BBQ

$280 Full Day Hire
8 AM to 4 PM

$200 Half Day Hire
8 AM to 12 PM
1 PM to 5 PM

10 Person Pontoon Boat (no Toilet or BBQ)

$260 Full Day Hire
8 AM to 4 PM

$180 Half Day Hire
8 AM to 12 PM
1 PM to 5 PM

8 Person Pontoon Boat (no Toilet or BBQ)

$240 Full Day Hire
8 AM to 4 PM

$160 Half Day Hire
8 AM to 12 PM
1 PM to 5 PM

Yamba BBQ Boat Hire

Yamba Marina
3 Yamba Road
Yamba NSW 2464

Contact Us

Yamba BBQ Boat Hire

Yamba Marina

3 Yamba Road

Yamba NSW 2464